Zertifizierungen

IPMA Level B - International Project Management Association - seit 1996

CMC - Certified Management Consultant - 2009

Certified Requirements Engineer - 2008

IPMA Level A - International Project Management Association - 2003 - 2008